Grupa građana „Sasvim druga priča – Novosađani“ će se u naredne četiri godine u gradskom parlamentu boriti za smanjenje cene gradskog prevoza sve do dana kada će biti potpuno besplatan.

Sa jednakim žarom ćemo insistirati da se što hitnije smanje cene prigradskog prevoza i prihvatljivom dinamikom izjednače sa cenom gradske karte, a na kraju da i prigradski prevoz bude besplatan.

Dok se ne steknu ekonomski uslovi da se to dogodi zalagaćemo se za HITNO proširenje kategorija onih koji imaju pravo na besplatan prevoz i u gradskom i u prigradskom saobraćaju. ODMAH se moraju izjednačiti cene đačkih i studentskih karata bez obzria iz kog prigradskog mesta se učenici i studenti voze.

Svi žitelji Novog Sada, i oni koji žive u samom gradu i oni koji žive u prigradskim naseljima, decenijama kroz budžet grada pomažu kupovinu autobusa i rad svog gradskog prevoznika. Upravo zato ne treba da sve to plaćamo još jednom, kroz visoku cenu voznih karata.

Pored namere da sprovedemo u delo ideju realizovanu u Klužu, da oni koji čitaju knjigu u autobusu poslednjih sedam dana u mesecu ne moraju da plate kartu, zalagaćemo se za puno izmena na polju saobraćaja u Novom Sadu.

Jedna od njih je projekat NS voz koji bi mogao da, na ekološki najprihvatljiviji način, poveže većinu prigradskih naselja sa gradom.
Takođe hoćemo da vratimo najčistiji način prevoza- tramvaj.

Novi Sad mora mnogo više da brine o okolnim mestima i da postane centar regiona, a ne da vodi računa samo o centru grada. Efikasno i besplatno povezivanje okolnih naselja podstaklo bi investicije, učinilo bližom ugostiteljsku i svaku drugu bogatu ponudu svih okolnih mesta.

Da li to može da bude već nakon kraja mandata naredne vlasti – možda i ne, jer je reč o ozbiljnim i velikim investicijama, ali što pre krenemo u tom pravcu pre će se i realizovati. Naravno, sva ulaganja u ovaj projekat moraju imati svoju digitalnu komponentu kako bi u svakom trenutku znali kako saobraćaj funkcioniše i koliko treba čekati na koju liniju.

Novi Sad mora da uđe u revolucionarnu izmenu gradskog prevoza iz puno razloga i nije reč samo o aero zagađenju. Drugi segment zagađenja našeg grada koga često i nismo svesni je buka, audio zagađenje koje u velikoj meri potiče upravo od saobraćaja. Jedan od načina da se problem buke ublaži je i naredni aspekt našeg budućeg rada.

Reč je o nabavci vozila za sve javne službe, pa i za GSP i njegove autobuse, vozila gradske čistoće, ali i taxi prevoz. Kompletan vozni park grada u najširem smislu te reči mora preći na ekološki prihvatljiva goriva. Zbog obima gradskog voznog parka to svako mora biti proces, ali ako ga započnemo 2020. jednom ćemo doći do potpune zamene voznog parka. Stimulisanje onih koji ne spadaju u javni prevoz u vlasništvu grada, a to su privatni, pre svega taxi prevoznici, takođe može da doprinese velikom boljitku našeg grada u svakom smislu.

SASVIM DRUGA PRIČA – SASVIM DRUGI SAOBRAĆAJ