Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi
doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.
Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke
mesnih zajednica.
Da Stepanovićevo, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na
referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!
Da se Stepanovićevo pita! Šta čekamo? Svoje Stepanovićevo u svoje ruke!
NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!