Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi
doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.
Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke
mesnih zajednica.
Da se HITNO poprave oba dečija igrališta koja su u stanju raspadanja!
Da se uloži u fudbalski teren!
Da se pronađe invesitor koji bi u Kovilju otvorio radna mesta!
Da Kovilj, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum
na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!
Da se Kovilj pita! Šta čekamo? Svoj Kovilj u svoje ruke!
NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!