Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke mesnih zajednica.

Da Kamenica dobije marinu za čamce i uređen kej!

Da Kamenica dobije omladinski dom!

Da Sremska Kamenica, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Kamenica pita! Šta čekamo? Svoju Kamenicu u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!