Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke mesnih zajednica.

Da se reši problem odvodnjavanja i očiste zatrpani kanali!

Da se reši problem prolaska teretnih vozila kroz glavnu ulicu!

Da se komunalno uredi pijaca!

Da Vetrnik, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Veternik pita! Šta čekamo? Svoj Vetrnik u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!