Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se HITNO napravi kanalizacija u Ledincima!

Da se posle 50 godina ulože sredstva u renoviranje Doma kulture!

Da se uredi priobalje sa gradskom plažom i napravi marina!

Da se za decu o kojoj se toliko priča konačno napravi parkić – igralište!

Da Ledinci, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Ledinci pitaju! Šta čekamo? Svoje Ledince u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!