Peticija

Ljudi treba da znaju da su pesticidi koji se koriste fatalni ne samo za životinje, već predstavljaju opasnost za ljude i ozbiljno narušavaju prirodu i ekosistem. Mi se borimo za to da živimo u boljoj i zdravijoj društvenoj zajednici. Samo na ovaj način, uz Vašu podršku, zahtevacemo bolju kontrolu hemikalija i pesticida koji se sada nesmetano puštaju u promet.
To je u interesu svih građana.

U ime Udruženja za dobrobit i zaštitu životinja “Pet Mondo” i Grupe građana “Sasvim druga priča-Novosađani” ovom prilikom apelujemo da se priključite online peticiji i tako zaustavite nekontrolisan i slobodan promet opasnih preparata.

U našim krajevima postoji duga tradicija trovanja pasa i mačaka. I danas širom Srbije vlasnički psi, ali i ulični psi, mačke, ptice, ježevi i druge životinje svakodnevno umiru u najvećim mukama od posledica trovanja.

Kako je moguće da se obični antibiotici u apoteci ne mogu kupiti bez recepta, pečata i potpisa ovlašćenog lekara, a otrovi, koji su opasnost za sva živa bića, mogu da se kupe u neograničenim količinama, na svakom ćošku?

Ovom peticijom želimo izmenu Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija. Apelujemo na sve pojedince, roditelje, bake i deke, ljubitelje životinja i građane Srbije da daju svoj potpis i zaustave nekontrolisan i slobodan promet opasnih preparata.

Želimo da ovu peticiju uputimo nadležnim ministarstvima (Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo poljoprivrede) i želimo konkretne mere. Šta može u ovoj zemlji može da bude preče od zdravih ljudi, zdrave zemlje i zdravih životinja?! STOP trovačima!