Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke mesnih zajednica.

Da se HITNO izgradi druga kolovozna traka od izlaska iz Novog Sada do Rumenke!

Da se HITNO napravi još jedno obdanište!

Da se napravi biciklistička staza do Novog Sada!

Da se projektuje i napravi još jedan kompleks terena za male sportove!

Da Rumenka, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Rumenka pita! Šta čekamo? Svoju Rumenku u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!