Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke mesnih zajednica!

Da se popravi i stavi u funkciju bazen koji je godinama zaboravljen od strane onih koji upravljaju gradom!

Da se školski tereni i školsko dvorište učine mnogo boljima nego što su sada!

Da Kisač dobije bar jedan bankomat!

Da Kisač, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Kisač pita! Šta čekamo? Svoj Kisač u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!