Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke mesnih zajednica.

Da se HITNO napravi još jedno obdanište ili proširi kapacitet postojećeg!

Da se produži autobuska linija do naselja Sunčani breg!

Da Kać, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Kać pita! Šta čekamo? Svoj Kać u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!