Da se cena prigradskog saobraćaja smanji na cenu gradskog. Svi doprinosimo Novom Sadu i treba da imamo istu cenu autobuske karte.

Da se upravljanje pijacama, grobljima i svim drugim resursima vrati u ruke mesnih zajednica.

Da se već jednom ispuni predizborno obećanje i asfaltiraju ulice!

Da se formira pijaca sa sanitranim čvorom!

Da se konačno rekonstruiše urušeni Omladinski dom!

Da Budisava, kao i sve druge prigradske zajednice, dobije pravo na referendum na kome će odlučivati šta su prioriteti za investiranje!

Da se Budisava pita! Šta čekamo? Svoju Budisavu u svoje ruke!

NA GRADSKOJ LISTI ZAOKRUŽITE BROJ 4!