Solarni paneli na krovovima škola, vrtića i fakulteta❗️
Predlažemo da se na sve obrazovne institucije u Novom Sadu postave solarni paneli koji bi proizvodili električnu energiju. Višestruki benefiti se ogledaju u edukaciji najmlađih o važnosti korišćenja obnovljivih izvora energije i smanjenja zagađenja životne okoline. Od viška dobijene energije ove institucije bi mogle da finansiraju zdravije obroke za decu, knjige, edukativni materijal ili ekskurzije za socijalno ugroženu decu. Broj sunčanih sati u Srbiji je veći od 2000 časova ali je solarni potencijal potpuno neiskorišćen. Naša zemlja ima čak 40% više sunčanih dana od Nemačke koja je lider u oblasti konvertovanja solarne energije u električnu. Sama postavka solarnih panela je veoma jednostavna i traje nekoliko dana. Životni vek im je oko 30 godina a sama investicija se isplati u period do deset godina.