Predlažemo da se jedna novosadska ulica nazove po akademiku Olgi Hadžić.

Ako niste imali tu sreću da je lično upoznate sigurno ste je zapazili na ulicama našeg grada kako razgovara sa sugrađanima. Visoka figura, seda neukrotiva kosa i neizostavni osmeh. Olga Hadžić je bila matematičarka i prva žena rektor u Srbiji. Takođe je bila redovni član Srpske akademije nauka i dopisni član Vojvođanske akademije nauke i umetnosti. Kao autor i koautor napisala je preko 200 naučnih radova i 21 knjigu. Njena biografija je besprekorna ali ono što je zaista izdvaja jeste činjenica da je pre svega bila veliki čovek. Jednostavna, prizemna, pristupačna i humana, uvek je bila spremna da pomogne svima. Priča se da je često odlazila u studentsku menzu da proverava količine i kvalitet hrane za studente kao i da je besplatno podučavala one kojima je to bilo potrebno. Oštroumna i radoznala nikada nije prestala da istražuje nove oblasti pa je tako svoj drugi doktorat odbranila 2006. godine na PMF-u iz oblasti strategijskog menadžmenta u kulturnom turizmu a poslednjih godina se bavila organizacionom psihologijom.
Predlažemo da se jedna ulica u Novom Sadu nazove po ovoj nesvakidašnjoj ženi koja treba da motiviše sve nas, da nam bude primer da su znanje, rad i empatija važniji od pukog materijalnog i da je to sistem vrednosti koji je potreban našem gradu.