Lista odobornika za grupu građana Sasvim druga priča  – Novosađani

 • ZORAN ŠĆEPANOVIĆ
 • BOJANA ŠAŠIĆ
 • ZORAN STOJKOVIĆ
 • VLADIMIR PAVLOV
 • SNjEŽANA PETROVSKI
 • RADOSLAVKA TUTOROV
 • DEJAN MAODUŠ
 • LJUBOMIR SUBOTIN
 • DRAGAN KIRILOVIĆ
 • SARA KARADŽIĆ
 • dr PETRA ZDJELARIĆ
 • IVANA VUKAJLOVIĆ SIMIĆ
 • TAMARA PAVLOV
 • ŽEJKO BELOBRADIĆ
 • VASILIJE JOVANOVIĆ
 • MIROSLAV RALETIĆ
 • dr SANDRA ČUTURILO
 • TATJANA STOJIČIĆ
 • dr DEJAN ĐURIĆ
 • J0VAN BIKICKI
 • ANITA BRZAKOVIĆ
 • ANA MAODUŠ
 • ALEKSA LAINOVIĆ
 • STEFAN SEKULIĆ
 • TAMARA MLADENOVIĆ
 • GORAN KARADŽIĆ