Sat za kvart – Sadovi Petrovaradin

Divlja deponija u Petrovaradinu pored toga što se nalazi u blizini naseljenog mesta, takođe se nalazi i blizu izvorišta Petrovaradinska Ada, što je područje  zaštićene zone prirode Koviljsko-petrovaradinskog rita. Takođe, deponija se nalazi tik uz reni bunare iz kojih se Novosađani snadbevaju pijaćom vodom.

Da li treba posebno naglasiti da deponovanje otpada dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda?

Svakodnevno se na ovu deponiju istovari hiljade kilograma otpada u vidu građevinskog materijala, različitih vrsta ambalaža, krupnog otpada….S ozirom da ne postoji nikakva kontrola šta se donosi jasno je koliko je situacija alarmantna.

Mi smo očistili jedan deo kako bi pokrenuli promene i pre svega apelovali na naše sugrađane da prestanu nelegalno i neodgovorno da donose svoj otpad na ovu lokaciju.

Takođe postavljamo pitanje nadležnim institucijama na koji način planiraju da reše ovaj problem? Da li zaista misle da je stara tabla na kojoj piše “Strogo zabranjen istovar smeća” dovoljna da spreči nesavesne građane u njihovoj nameri?!

View this post on Instagram

Divlja deponija u Petrovaradinu pored toga što se nalazi u blizini naseljenog mesta, takođe se nalazi i blizu izvorišta Petrovaradinska Ada, u zaštićenom prirodnom rezervatu, tik uz reni bunare iz kojih se Novosađani snadbevaju pijaćom vodom. Da li treba posebno naglasiti da deponovanje otpada dovodi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda? Mi smo očistili jedan deo kako bi pokrenuli promene i pre svega apelovali na naše sugrađane da prestanu nelegalno i neodgovorno da donose svoj otpad na ovu lokaciju. Takođe postavljamo pitanje nadležnim institucijama na koji način planiraju da reše ovaj problem? : : : : : : #novisad #novosadjani #novosadski #novisadmojgrad #mojgradnovisad #deponija #sadovi #pezos #petrovaradin #sasvimdrugaprica #sasvimdrugiljudi #vojvodjani #vojvodina #vojvodjani #srbija

A post shared by Sasvim Druga Priča (@sasvim_druga_prica) on