Nedeljni kalendar manifestacija u Vojvodini:

25. Sovembar – mesec sova ušara, 0230/410-127
28. III Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima, Novi Sad, www.mediapont.org
29. – 30. Međunarodno takmičenje solo pevača „Nikola Cvejić“, Ruma,
022/474-042
29. – 30. FAMUS festival, Sivac, 025/711-055
29. Kiflijada, Aleksandrovo, 064/3745-043
30. Sto fela rakije Jugoslavije u Bačkom Monoštoru, info@visitsombor.org